ATHENS BREAST CLINIC

Athens Breast Clinic - Κλινική Μαστού

Ιδιωτικά Ιατρεία

Πύργος Αθηνών
Κτίριο Α, γραφείο ΙΙ Α1α, 2ος όροφος,
Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 7254272-3
Fax: 210 7712112.

Νοσοκομεία Μητέρα - Υγεία

Β΄ Κλινική Μαστού
Ερυθρού Σταυρού 6,
151 23 Μαρούσι, Αθήνα.
Τηλ.: 210 6869670 & 6869684
Fax: 210 6893704

Athens Breast Clinic

Κλινική Μαστού